Kwaliteitscontrole

Met de interne kwaliteitscontrole wordt bedoeld dat op het bedrijf zowel de aangevoerde grondstoffen als de afgewerkte producten op regelmatige tijdstippen aan een grondig onderzoek worden onderworpen.


Dit gebeurt in een eigen labo door vakbekwame personen en is drieledig: 

1) Chemische analyse waarbij zuurheidsgraad (pH) en zoutconcentratie (E.C.) nauwlettend worden gevolgd..

2) Fysische analyse waarbij volgende parameters van de substraten worden onderzocht:

 • volumegewicht kg/m3
 • poriënvolume ml poriën/100 ml substraat
 • vochtgehalte = g water/100 g nat substraat
 • watercapaciteit = g water/100 g droog substraat
 • % watervolume = ml water/100 ml substraat
 • % luchtvolume = ml lucht/100 ml substraat
 • % gemakkelijk opneembaar water (ml water/100 ml substraat)
 • % waterbufferend vermogen (ml water/100 ml substraat)
 • % krimp
 • % organische stof en % droge stof


3) Groeiproeven waarbij de resultaten van zaaien, stekken, en oppotten van planten in verschillende substraten, voortdurend worden gevolgd en vergeleken.


Jarenlange ervaring met deze controles heeft er ongetwijfeld toe geleid dat :

 • uiteindelijk de beste grondstoffen worden geselecteerd
 • het productieproces zo min mogelijk de structuur beschadigt
 • lucht-waterverhouding van de afgewerkte producten met vrij grote nauwkeurigheid kan worden voorspeld.

Door controles van de substraten bij de teler komen we ook meer te weten over de verfijning en afbraak van de substraten tijdens de teelt en leren we hoe dit zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.